Kadrovski resursi 

    Italappalti grupa je uspostavila modernu poslovnu strategiju u skladu sa novim tržišnim uslovima u kojima element radne snage zauzima suštinsku poziciju. Italappalti Grupa raspolaže sa tehničkim i ađministrativnim osobljem visokog stručnog nivoa, koje pokriva različite radne pozicije, od tehničkih i administrativnih direktora, tehničara, operatera veštih u relevantnim oblastima, do običnih operatera na gradilištu, ili u kancelarijama. Italappalti posluje po principu Globalnog organizacionog sistema, koristeći veštine i sposobnosti kompanija Grupe, u Task formi, za realizaciju odredenih poslova. Svim tim poslovima pažljivo upravlja ključni tim iskusnih menadžera koji su svoje dragoceno znanje stekli kroz iskustva u investicionim projektima iz raznih oblasti. U nekim slučajevima, Italappalti Grupa svoj visoko kvalifikovani kadar integriše sa kvalifikovanom lokalnom radnom snagom, i taj metod se takođe pokazao uspešnim.

   Italappalti Grupa permanentno poboljšava svoje kadrovske resurse, primajući nove inženjere i tehničare u svoj radni sastav. Italappalti Grupa ima u stalnom radnom sastavu oko sedamdeset zaposlenih, medju kojima su inženjeri, tehničari, kvalifikovani radnici, administrativni službenici. Pored toga, Italappalti Grupa angažuje i spoljne saradnike, medju kojima su i doktori tehničkih nauka, ali i kvalifikovani radnici određenih profila. Celokupan permanentni i Task Form radni sastav Italappalti grupe su srpske nacionalnosti. 

   Italappalti Grupa fokusira svoju politiku radne snage na sledeće karakteristike: 

-Visok nivo specijalizacije optimalna dinamička struktura efikasno upravljanje

-Sposobnost kadrova da koriste najnovije hardverske opreme i softverske opcije.

 kadrovi

 

+381 11 3018752 office@italappalti.rs