Italappalti Grupa ima za cilj da koordinira aktivnosti svojih članova u cilju postizanja tehničke, finansijske i administrativne koristi u poslovanju. Zahvaljujući svom efikasnom i autonomnom upravljanju, dinamičnoj prirodi i organizacionoj strukturi, Italappalti Grupa je u potpunosti spremna da ponudi usluge koje zadovoljavaju nacionalne i medjunarodne standarde, i izvršava sve buduće poslove u skladu sa specifikovanim zahtevima na najvišem nivou kvaliteta, konkurentnosti i profesionalnosti.

 

 icona pdfPreuzmi PREZENTACIJU  
   

shema Sr

+381 11 3018752 office@italappalti.rs